Årets gang i Sillisit/Seasons in Sillisit

Marts/April Klipning af får Sheep shearing

Fårene får klippet ulden i marts eller april. Sheep shearing is in march or april

Klipning Sheep shearing

Uld fra et gimmerlam (lam som er knap 1 år). Wool from a lamb

Efter klipning After shearing

Læmningen starter i maj (nogle gange i slutningen af april). Lambing starts i may (sometimes in the end of april).

Trillinger Triplets

Hele maj måned er stalden bemandet 24 timer i døgnet, vi skiftes med dag og nat hold. The entire month in may, the barn is staffed 24/7 we have day and night shift

vi holder øje med fødslerne og om der er syge lam we are watching the birth of the lambs and controlling the small lambs, if they should be sick

Lammene bliver mærket med klipning af øret og de får et nummer The lambs are marked with the cutting of the ear and get an eartag

Når lammene er 5-6 dage gamle, kommer de ud sammen med moderen, de er ude hele sommeren. When the lambs are 5-6 days old, they get out with their mother, and stay out the hole summer.

Så skal der høstes It's time to cut the grass

høst harvest

Rundballerne køres hjem Bales are taken home

Fåreindsamling, september og oktober sendes lam og nogle får til slagteriet i Narsaq. Collecting sheep/lamb, in september and october we collect the sheep and lambs, to send the some of them to the slaughter house in Narsaq

Lam og får hentes af Usisoq, der sejler dem til slagteriet i Narsaq Lamb and sheep are picked up by Usisoq, the boat sailing them to the slaughterhouse in Narsaq. Savat savaaqqallu aatipput Usisumik, Narsami toqoraaviliaassavai

Bilen bruges også til transport af får og lam :-) Our car is also used for the transport of lamb and sheep :-) Biiligut aamma savanik savaaqqanillu angallassisarput :-)

Her vil der komme billeder op fra årets gang i Sillisit, såsom høstning af marker, fåre indsamling, læmning osv.
There will be pictures of the seasons events from the sheepfarm, such as the harvesting of fields, collecting sheep, lambing etc.
Uani assinik ikkussuisarumaarpunga savaateqarfitsinni ukiup ingerlanerani pisunik, soorlu ivikkerineq, savarniarneq, piaqqiortitsineq il.il.